Umarex - Co2 Capsule 12GR

CO2 12g capsule

Umarex Standard CO2 12g capsule for CO2 gas replica.


18 år gäller vid köp av luftvapen, Soft Air Guns. Ålder styrks genom angivande av person nummer.
Angivande av felaktigt personnummer är ett lagbrott. Detta rubriceras som "urkundsförfalskning" som är straffbart.


12 SEK