Warranty


We have you covered!

We strive to create the best travel gear and accessories possible. However, most of our products are sewn by hand and might contain some slight imperfections, and as we all know, sometimes errors occur. But don’t worry, we have you covered.

We are sorry you have to visit this page for warranty, please enter your details below and we will make sure to help you the best we can. Also please read the Warranty Terms to make sure you are doing it all right.


RANGEMASTERS Warranty Terms

We want you to live your life and experience the presence to full extent without thinking of your gear. Therefore we at HEADBIT AB (”RANGEMASTER™”) warrants the product you have purchased (the ”Product”) against defects in materials and workmanship for a period of two (2) years from the date of your original purchase ("Warranty Period”). Your warranty is only valid when the Product is purchased from RANGEMASTER™ directly or through an authorized RANGEMASTER™ retailer.


Damages not covered by this warranty are those resulting from abuse, normal wear and tear, accidental damage and cosmetic damages (such as scratches or stained fabrics) and modification of the Product. Any damage to, loss of the contents of a bag, loss of use, loss of time, or similar expenses are not covered.

This warrant only includes RANGEMASTER™ official products, not any third party products packed and/or sold together with the Product. This warranty also does not include our apparel products such as clothes, headwear and foot ware.

REPLACEMENT & REPAIRS

If a defect arises and a valid claim is received by RANGEMASTER™, within the Warranty Period, we will do our absolute best to repair your product. If repair is not possible we will replace the Product with a functionally equivalent NEW product. If the Product is exchanged, the replacement product becomes your property and the product becomes RANGEMASTER’s™ property.

We warrant repaired products against defects in materials and workmanship for a period of ninety (90) days from the date of repair. Replaced, NEW, products RANGEMASTER™ Warranty Terms apply with the date of shipment to you as the new date of original purchase.


COSTS & FEES

No costs and fees will be charges for administrating and making the repair or replacement of the Product. Tho, the return shipment is paid by the customer, unless the customer has received damaged goods*. Returns must be shipped as a prepaid parcel, i.e. C.O.D. (Cash on Delivery) is not accepted. Naturally, exchange products and replacement products are reshipped to the customer free of charge. 

*If your product arrived defective from zeeksack.com please contact our customer service directly and we will make sure to right our wrong.
Swedish:

Vi hjälper dig om det behövs!

Vi strävar efter att skapa de bästa skyttetillbehören som är möjliga. Men de flesta av våra produkter sys för hand och kan innehålla några små brister, och som vi alla vet, uppstår ibland fel. Men oroa dig inte, vi hjälper dig.

Vi beklagar att du måste besöka denna sida för garanti, var god ange dina uppgifter nedan och vi kommer att se till att hjälpa dig så mycket vi kan. Läs även garantivillkoren för att det ska gå rätt till.


RANGEMASTERS™ Garantivillkor

Vi vill att du ska leva ditt liv och uppleva närvaron i full omfattning utan att tänka på ditt utseende. Därför garanterar vi hos HEADBIT AB ("RANGEMASTER™") den produkt du köpt ("Produkten") mot brister i material och utförande under en period av två (2) år från det datum då ditt ursprungliga köp ("Garantiperiod" ). Din garanti gäller endast när produkten är köpt från RANGEMASTER™ direkt.

Skador som inte omfattas av denna garanti är de som uppkommer vid missbruk, normalt slitage, oavsiktlig skada och kosmetiska skador (t.ex. repor eller färgade tyger) och modifiering av produkten. Eventuella skador på, förlust av innehållet i en väska, förlust av användning, tidsförlust eller liknande kostnader är inte täckta.

Denna garanti omfattar endast RANGEMASTERS™ officiella produkter, inte några produkter från tredje part som är förpackade och / eller sålda tillsammans med Produkten. Denna garanti innehåller inte heller våra klädesprodukter, såsom kläder, huvudbonader och fotvaror.


BYTE OCH REPARATIONER

Om en defekt uppstår och ett giltigt krav tas emot av RANGEMASTER™ inom garantiperioden gör vi vårt absolut bästa för att reparera din produkt. Om reparation inte är möjlig kommer vi att ersätta produkten med en funktionellt likvärdig NY produkt. Om produkten byts ut blir ersättningsprodukten din egendom och produkten blir RANGEMASTERS egendom.

Vi garanterar reparerade produkter mot defekter i material och utförande under en period av nittio (90) dagar från reparationsdagen. Ersätt, NYA, produkter RANGEMASTERS™ Garanti Villkor gäller med datum för leverans till dig som det nya datumet för originalinköp.


KOSTNADER OCH AVGIFTER

Inga kostnader och avgifter kommer att debiteras för administration och reparation eller utbyte av produkten. Dock ska returleveransen betalas av kunden, såvida inte kunden har fått skadade varor *. Returer måste skickas som ett förbetalt paket, dvs postförskott accepteras inte. Naturligtvis skickas utbytesprodukter och ersättningsprodukter kostnadsfritt till kunden.

* Om din produkt anlände defekt från rangemaster.se, kontakta vår kundservice direkt så kommer vi att se till att vi rättar felet.