GDPR INFORMATION

We care about you!

Whether you are a private customer or a company, your choice of us as a brand is based on trust. Protecting that trust is important to us in everything we do, also in the privacy and data protection area.


Questions about privacy and data protection and how we as a company will handle information about you as a customer becomes increasingly complex and important as e-commerce grows and become a daily rutine for many. In line with that trend, more and more people are sometimes aware of anxiety, but above all curiosity, about how information about them is handled.


We strongly believe to be completely transparent to you as a customer and to always tell the truth about how personal information will be handled and how we reason when we take a stand on questions about privacy and data protection issues. That's why we have gathered information on this page, to understand our decisions and to feel safe with how we handle the issues.

There is a lot of info about this out there. Let's not make it complicated. Below we listed the three most important pointers.

 1. IT'S BASED UPON RESPECT
 2. We handle you and all the information about you with great respect, confidentiality and caution, and constantly consider risk-conscious about how we can protect your privacy in how we design our services and systems.

 3. YOUR DATA IS SAFE WITH US
 4. We only provide the information about you to the companies involved in delivering you your order, handling your payment and the transport to your home.

 5. YOUR RIGHT TO KNOW
 6. You are entitled to request a registry extract at any time from the information we collected about you. You also have the right to have your details changed or deleted if desired.


Your opinion is worthy of gold for us, as a traveling colleague, current or future user of our products, your words are our greatest guide on how to develop and "stepping up" our game. Therefore, we encourage you to contact us, not just about GDPR, but everything that concerns us as a brand and you as a prospective, or current customer.

We do care about you!

Would you like to read more in detail about our handling of your personal data, read more at our Terms & ConditionsSwedish:

Vi bryr oss om dig!

Oavsett om du är privatkund eller företag så grundar sig ditt val av oss i ett förtroende. Att värna om det förtroendet är för oss viktigt i allt vi gör, också på integritet- och dataskyddsområdet.

Frågor om integritet och dataskydd och hur vi som företag ska hantera informationen om dig som kund blir allt mer komplexa och viktiga i takt med att e-handeln växer och blivit vardag för många. I takt med den utvecklingen känner också allt fler ibland en oro, men framförallt en nyfikenhet, kring hur informationen om dem hanteras.

Vi tror starkt på att vara helt transparenta gentemot dig som kund och att alltid säga precis som det är kring hur personlig information om dig kommer hanteras, och hur vi resonerar när vi tar ställning i frågor om integritet- och dataskyddsfrågor. Det är också därför som vi har samlat information på den här sidan, för att du ska förstå våra beslut och känna dig trygg med hur vi hanterar frågorna.

Det är mycket info att ta in, men vi vill hålla det enkelt. Nedan har vi sammanställd de tre viktigaste punkterna:

 1. DET BYGGER PÅ RESPEKT
 2. Vi hanterar dig och alla uppgifter kring dig med stor respekt, sekretess och varsamhet och tänker ständigt riskmedvetet kring hur vi kan skydda din integritet i hur vi utformar våra tjänster och system.

 3. DINA UPPGIFTER ÄR SÄKRA HOS OSS
 4. Vi lämnar enbart ut de uppgifter om dig som kund till berörda företag som behövs för att du ska kunna beställa, betala samt få din vara levererad hem till dig.

 5. DIN RÄTT ATT FÅ VETA
 6. Du har rätt att när som helst begära ett registerutdrag på de uppgifter vi samlat om dig. Du har även rätt att få dina uppgifter ändrade eller raderade om så önskat.


Din åsikt är värd guld för oss, som en resande kollega, nuvarande eller framtida användare av våra produkter, är dina ord vår största guide i hur vi ska utvecklas och ”steppa-up” vårt game. Därför uppmuntrar vi dig till att ta kontakt med oss, inte bara gällande GDPR, utan allt möjligt rörande oss som varumärke och dig som blivande, eller nuvarande kund.

Vi bryr oss!

Vill du läsa mer i detalj kring vår hantering av dina personuppgifter, lär mer under våra Köpvillkor