Shipping and returns


WORLD WIDE SHIPPING

We deliver shipping world wide shipping with our partners at Swedish postal service (Postnord) and DHL for secure and fast shipments. All prices on RANGEMASTER™ WEBSHOP are shown excluding shipping fees. The shipping fee is paid by the customer. The shipment fee is shown once the order is placed and all necessary information is filled out at checkout.

Estimated time of delivery is 1-10 business days depending on the customer’s delivery address and the amount of deliveries to be shipped. Please note that time of delivery may increase due to campaigns and public holidays. If you choose DHL and they don't send to your country we will use another company for the shipment without any further notice.


Destination
Price
Delivery Time
Sweden
89 SEK*
2 - 5 Business days
Europe (EU)
199 SEK**
3 - 8 Business days
World Wide
299 SEK***
5 - 10 Business days
Sweden Powder, primers, Ammunition250 SEK
Sweden Weapons995SEK

* Free shipping over 1000 SEK
** Free shipping over 3000 SEK
*** Free shipping over 10000 SEK


UNCOLLECTED SHIPMENTS

Uncollected shipments will be returned to us by the postal service after 14 days. In case of uncollected shipment(s), we reserve our right to charge the customer any costs for return shipping, service fee and handling fee.


RETURN/EXCHANGE POLICY

Our main goal is that the customer is happy with their purchase and our products. Customers on RANGEMASTER™ WEBSHOP receive a 14 days return/exchange right. The first day of this 14-day period is the day the customer receives their shipment.

If you choose to use their right of withdrawal, you must report this to our customer service at [email protected] In this message state your name, address, e-mail address & order number. Details of what goods shall be returned must be clearly stated. All products that are returned shall be unused.

Return your items to us (see return address below) immediately, absolutely no later than 14 days after you have notified us of your return, otherwise your withdrawal / replacement right expires.


RETURN/EXCHANGE POLICY DOES NOT APPLY TO

The RETURN/EXCHANGE POLICY exchange policy does not apply to discounted products or gift cards. Also, products that have been sealed (sealed) because of health or hygiene reasons and where sealing (sealing) has been broken by you. Products that have the character of sealed audio or video capture and where the seal has been broken by you. Custom made product that has been tailored specifically for you or has a clear personal touch to your wishes. Services that have been completed and where you explicitly consent to the service commencing without a right of withdrawal. Goods that can quickly deteriorate, such as food. Loose numbers of newspapers or magazines.


RETURNS

The return shipment is paid by the customer, unless the customer has received the wrong product or damaged goods. Please contact Customer Service regarding return shipping and we will be happy to assist you. Returns must be shipped as a prepaid parcel, i.e. C.O.D. (Cash on Delivery) is not accepted. Naturally, exchange products and replacement products are reshipped to the customer free of charge.

Please package the product(s) in the original packaging. Do not forget to include the return form with the order number in the shipment.

DOWNLOAD RETURN FORM HERE


RETURN ADDRESS

HEADBIT AB
C/O: RangeMaster
Peter Johans väg 2
253 53 Påarp


REFUNDS

In case of any refund, we reserve the right to deduct from the refund amount a sum corresponding to the depreciation compared with the original value of the product in the case of used or damaged product. More refund terms can be read separately from our partners PAYSON, STRIPE.
Swedish:
FRAKT

Vi levererar frakt över hela världen med vår partner Postnord och DHL för säkra och snabba leveranser. Alla priser på RANGEMASTER ™ WEBSHOP visas exklusive fraktkostnader. Fraktkostnaden betalas av kunden. Sändningsavgiften visas när beställningen är lagd och all nödvändig information fylls i vid kassan.

Beräknad leveranstid är 2-10 arbetsdagar beroende på kundens leveransadress och leveranserna som ska skickas. Observera att leveranstiden kan öka på grund av kampanjer och helgdagar.

Destination
Pris
Leverans tid
Sverige
89 SEK*
2 - 4 arbetsdagar
Europa (EU)
199 SEK**
3 - 8 arbetsdagar
Världen299 SEK***5-10 arbetsdagar
Sverige Krut, tändhattar, Ammunition250 SEK
Sverige Vapen, Säkerhetsskåp995 SEK

* Fri frakt över 1000 SEK
** Fri frakt över 3000 SEK
*** Fri frakt över 10000 SEK


OUTHÄMTADE PAKET

Outhämtade paket kommer att returneras till oss av posttjänsten efter 14 dagar. Vid outhämtade leveranser, förbehåller vi oss rätten att debitera kunden eventuella kostnader för returfrakt, serviceavgift och hanteringsavgift.


RETUR/BYTES POLICY

Vårt huvudmål är att kunden är nöjd med sitt köp och våra produkter. Kunder på RANGEMASTER ™ WEBSHOP får en 14 dagars retur / utbytesrätt. Den första dagen i denna 14-dagarsperiod är den dag kunden mottar sin leverans.

Om du väljer att använda din ångerrätt måste du anmäla detta till vår kundtjänst på [email protected]. Ange i detta meddelande ditt namn, adress, e-postadress och beställningsnummer. Uppgifter om vilka varor som ska returneras måste anges tydligt. Alla varor som återlämnas ska vara oanvända!

Återlämna dina artiklar till oss (se returadress nedan) omedelbart, inte senare än 14 dagar efter att du har meddelat oss om din retur, annars upphör din rätt till uttag / ersättning.


RETUR/BYTES POLICY GÄLLER INTE

RETUR / BYTES POLICY  gäller inte rabatterade produkter eller presentkort. Även, produkter som har förseglats (förseglas) på grund av hälso- eller hygienskäl och där försegling (tätning) har brutits av dig. Produkter som har karaktären av förseglad ljud- eller videoinspelning och där tätningen har brutits av dig. Skräddarsydd produkt som anpassat speciellt för dig eller har en tydlig personlig touch till dina önskemål. Tjänster som har slutförts och där du uttryckligen samtycker till att tjänsten börjar utan ångerrätt. Varor som snabbt kan försämras, till exempel mat.


RETURER

Returförsändelsen betalas av kunden, såvida inte kunden har fått fel produkt eller skadade varor. Vänligen kontakta kundservice om returleverans så hjälper vi dig gärna. Returer måste skickas som ett förbetalt paket, dvs postförskott accepteras inte. Naturligtvis skickas utbytesprodukter och ersättningsprodukter kostnadsfritt till kunden.

Vänligen packa produkten (erna) i originalförpackningen. Glöm inte att inkludera returformuläret med beställningsnummer i sändningen.

LADDA NER RETUR FORMULÄR HÄR


RETUR ADDRESS

HEADBIT AB
C/O: RangeMaster
Peter Johans väg 2
253 53 Påarp


ÅTERBETALNING

Vid eventuell återbetalning förbehåller vi oss rätten att dra av återbetalningsbeloppet ett belopp motsvarande avskrivningen jämfört med produktets ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt. Fler återbetalningsvillkor kan läsas separat från våra partners PAYSON, STRIPE..