Bodyguard - Knock Out

PRODUKTFAKTA

Bodyguard Knock Out är en effektiv, svensktillverkad säkerhetprodukt. Effekten vid kontakt med hud och ögon liknar pepparspray i form
av en kraftig men tillfällig ögonirritation som ger dig tid att ta
dig till säkerhet. Rödfärgning ökar möjlighet för identifiering av gärningsman.

Innehåller ämne utvecklat av FOA samt specialformulerad gel för ökad räckvidd, minskad vindkänslighet samt förblindande effekt.

Smart konstruktion av lock för att undvika felaktig användning i en stressig situation samt säker förvaring.

ANVÄNDNING

Avlägsna perforerad svart plastbit och spraya mot angriparens ögon, ta dig snabbt till säkerhet. Observera nödvärnslagen. Använd endast i självförsvar. Innehåller ej pepparextrakt (Oleoresin Capsicum) och är därför helt laglig i Sverige. Räckvidd upp till fyra meter.

UTBYTESGARANTI

Mot uppvisande av polisanmälan samt kvitto ersätter Bodyguard din spray utan kostnad om du använt den i självförsvar. Gäller inom två år från inköp.


Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Förvaras oåtkomligt för barn.

Avtagningsbara plastlock och ventilknapp sorteras som hårdplast. Privatpersoner lämnar "pystomma" aerosolburkar till kommunens lokala återvinningsstationer alt. återvinningscentral (metall). EJ TÖMDA aerosolburkar klassificeras som FARLIGT AVFALL och lämnas till kommunens insamlingsställen för farligt avfall.


- Förblindar och färgar angriparen Röd för lättare identifiering av Polis
- Upp till 4 meter räckvidd
- Enkel att använda och designad för träffsäkerhet i stressfulla situationer
- Kompakt storlek på 8.5 x 3 cm
- Godkänd av svensk Polis och Licensfri229 SEK

In stock

Betala som du vill
Visa MasterCard Swish Payson
Payson - Faktura, Delbetalning, Kort, Konto, Bank
Swish - till 123 650 9111 (Skanna QR kod)
Offert
Leverans
DHL - Fri frakt från 1000kr (annars 79kr)
DHL Paket (för företag) - 100kr
Självhämtning Helsingborg - 0kr