RangeMaster - Media Transfer Magnet

  • Flytta stålmedia på ett spillfritt sätt
  • Samlar och släpper med ett ryck i handtaget'
  • Ett måste vid rengöring via tumland

En magnet för förflyttning av stål-media, samt vid separation av mässinghyllsor. Samlas enkelt upp med ett drag i handtaget.
289 SEK